Biuro Prasowe Jasnej Góry

2017-05-06 Zakon św. Łazarza służy chorym i biednym

Kaplica Matki Bożej. 1. Pielgrzymka Zakonu Rycerzy i Szpitalników św. Łazarza 1. Pielgrzymka Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy, nazywanych lazarystami, odbywa się w dniach 5-6 maja, piątek-sobota na Jasnej Górze.

Wśród obecnych jest m.in. Wielki Mistrz Zakonu Jan hrabia Dobrzensky z Dobrzenicz, GCLJ-J. Damy i kawalerowie ubrani są w charakterystyczne stroje: czarny płaszcz z zielonym krzyżem maltańskim na lewym ramieniu.

„Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza jest to stowarzyszenie międzynarodowe, kościelne, które sięga swoją tradycją XII i XIII wieku, czasu, kiedy Rycerskie Zakony powstające w Ziemi Świętej podejmowały różne zadania: Bożogrobcy bronili Grobu Pańskiego, a lazaryści – Zakon św. Łazarza podjął się opieki nad trędowatymi i chorymi na różne choroby, pielgrzymami, także rycerzami wojen krzyżowych, którzy potrzebowali opieki - opowiada ks. Józef Bar, wikariusz przeoratu polskiego Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy – Wkrótce Zakon Rycerski św. Łazarza rozprzestrzenił się na całą Europę. W Polsce św. Jadwiga Śląska sprowadziła lazarystów w 1323 roku do Wrocławia i do Środy Śląskiej, gdzie założyli pierwsze na ziemiach polskich szpitale. Dziś mówimy ‘lazarety’, to właśnie były szpitale wywodzące się z idei św. Łazarza”.

„Dzisiaj Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza istnieje w wielu krajach Europy i poza Europą, naszym duchowym protektorem jest Prymas Czech kard. Dominik Duka. On stoi na czele i jest protektorem naszej organizacji. W Polsce odradza się to stowarzyszenie, aby jednak mogło funkcjonować na gruncie prawa polskiego, to w poszczególnych diecezjach powstają inicjatywy o nazwie Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza, po to, by odróżnić się od tej struktury międzynarodowej, ale jednocześnie opierając się na prawie polskim móc funkcjonować w ramach prawa polskiego. Takie stowarzyszenia istnieją m.in. w Przemyślu, w Bydgoszczy i w innych diecezjach. W Przemyślu abp Józef Michalik powołał takie stowarzyszenie 3 lata temu i ono ma na celu działalność charytatywną. Powołaliśmy do istnienia Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze, które ma w swoich zadaniach różne cele, ale głównie opiekę nad człowiekiem od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci – charakteryzuje Zakon św. Łazarza ks. Józef Bar - Działalność Zakonu i stowarzyszeń ma trzy poziomy: pierwszy poziom to jest formacja członków, drugi to jest pomoc charytatywna, a trzeci poziom to jest pielęgnowanie tradycji etosu rycerskiego”.

„Nasze istnienie odnosimy do Betanii, do Jezusa, Łazarza, Marii i Marty, którzy stworzyli specjalny klimat w domu w Betanii, gdzie Pan Jezus i uczniowie chętnie i często przebywali. Do tego klimatu Domu Betańskiego nawiązujemy choćby w ten sposób, że nasze instytucje nazywamy: Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze 'Betania' w Przemyślu. Betania to jest takie nasze hasło, do którego odwołujemy się, a ono jest wzięte wprost z Ewangelii” – podkreśla ks. Bar.

Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w piątek, 5 maja o godz. 19.45 we Mszy św., której przewodniczył ks. Józef Bar.

Eucharystii na zakończenie dwudniowego spotkania w sobotę, 6 maja o godz. 15.00 w bazylice jasnogórskiej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla. W homilii zachęcał lazarystów do głoszenia na co dzień Ewangelii przede wszystkim postawą wobec drugiego człowieka, wypełnianiu Słowa Bożego swoim życiem: „Niech przestrzeganie Słowa Bożego w całej rozciągłości będzie świadectwem dla świata, który często idzie w druga stronę, ale my jesteśmy tym wyzwaniem dla świata”.

Nawiązując do patrona zakonu św. Łazarza, wskrzeszonego przez Jezusa, podkreślił, że i nas Jezus zaprasza „byśmy wstali, poszli i posługiwali, pocieszali tych, którzy na tę pociechę czekają” – mówił kaznodzieja.

Podczas Mszy św. odbyła się uroczysta pierwsza inwestytura Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. Do zakonu włączono czterech postulantów z komandorii podkarpackiej. Nowo przyjęci otrzymali: miecz symbolizujący „walkę z niesprawiedliwością, chorobą i cierpieniem tego świata”, płaszcz i krzyż jako znaki Bożej miłości.

Damy i kawalerowie ubrani są w charakterystyczne stroje: czarny płaszcz z zielonym krzyżem maltańskim na lewym ramieniu. Kapelani ks. prał. Józef Bar i ks. prał. Józef Kubalewski zostali promowani do rangi kapelana komandora Zakonu. W poczet kapelanów Zakonu Rycerzy i Szpitalników św. Łazarza z Jerozolimy został przyjęty bp Stanisław Jamrozek, bp pomocniczy arch. przemyskiej. Bp Jamrozek mianowany został protektorem duchowym komandorii podkarpackiej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś
2017-05-06, sobota, godz. 14.00
/wykorzystano informację mir/Radio Jasna Góra/

Zobacz również: lazaruskrosn.nazwa.pl

Czytaj więcej

Galeria zdjęć: